Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
ToanDz
25
75,245,861 gold
2
BoChimTo
54
19,509,867 gold
3
BachCanhKi
95
18,362,235 gold
4
BTrongVoDich
86
16,488,507 gold
5
My__
86
16,376,849 gold
6
ThuogVuBacTy
65
15,907,757 gold
7
T2
56
14,780,657 gold
8
T3
57
14,660,912 gold
9
T1
57
13,592,063 gold
10
DiVeDau
27
13,591,078 gold