TopGuild

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Guild
Cấp
Chủ Guild
Gold
1
DucChuaTroi
3
UniKey
0
2
TinhAnhEm
2
CoNgoc
0
3
aaaaa2222
2
Birarito
0
4
VIP_HUNTER
2
Max
0
5
CongAnXom
1
HongHanh89
0
6
40__Thieves
1
_MrTruong_
0