TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Delcia
Shin
2
5950915
2
Be_KoyJelly
Jelly
2
1220071
3
HacVoThuong
HacVoThuong_
2
153063
4
xxTjeuLongxx
FeedXongQuit
1
1124571
5
ZzGiozZ
ConTrai
1
201294
6
Max
QN_BaNoi
1
168899
7
GiaLinh
Huntxx
1
124278
8
UniKey
Team_GauMeo
1
0
9
MOD_Art_Cong
Art_Cong
1
0
10
0988432836
_0988432836_
1
0