TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
G1
MaziaOkawa
1
469484
2
F8
IS
1
355424
3
HaiPhong16
40_HaiPhong
1
354666
4
_MrTruong_
40__MrTuong_
1
163585
5
Ozawa
cmmtuim
1
18715
6
Static
LasVeGas_One
1
11494
7
Close
NewMenBer
1
125
8
ChienThanNu
All_Star
1
0
9
HoaAnhTuc
40_Thieves
1
0
10
KoTexDamMau
AhiDoNgu
1
0