TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
ThuogVuBacTy
DaiGiaTienLe
4
11909835
2
HonVaoRon
ADu
3
29786056
3
NgayTroLai
DELta
3
29752497
4
67867
BuonLau22h
3
20070234
5
DangTruong
AnLon
3
16431931
6
T1
15G1_TuyenDz
3
16410784
7
ThuyDuong
ThuyDuongg
3
14289049
8
T2
15G1_TuyenzD
3
12507588
9
800k_1Dem
1di_koVe
3
555019
10
HongTuyet
Be_Koy
2
11412459