Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
Max
99
679282
2
UniKey
98
916653
3
ChienThanNu
98
650262
4
Static
97
553432
5
0988432836
96
825424
6
BachCanhKi
95
1104905
7
Trang_BaBy
95
971227
8
xxTjeuLongxx
95
969493
9
HoaAnhTuc
95
935583
10
InThuong85
95
925117
11
QuangHuy_1PT
94
1390149
12
DienMayXanh
94
1101056
13
HaiPhong16
94
1044551
14
HongHanh89
94
1019199
15
HacVoThuong
94
850451
16
ggbone
92
1236102
17
Delcia
92
1202921
18
800k_1Dem
92
1103777
19
ZzGiozZ
92
946701
20
BaoKeGietCho
92
728467